วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

ชื่อโครงการ

วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

เลขที่โครงการ 66069580135 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,077 บาท ราคากลาง 5,077 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 5,077 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประเพณีบุญบั้งไฟ-5077.pdf
Cresta Social Messenger