ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เลขที่โครงการ 66069466981 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,200 บาท ราคากลาง 15,200 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 15,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-15200.pdf
Cresta Social Messenger