ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ

เลขที่โครงการ 66069608343 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,850 บาท ราคากลาง 8,850 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน โอ๋การช่าง ราคาเสนอ 8,850 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ-8850.pdf
Cresta Social Messenger