ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ

เลขที่โครงการ 66069615145 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,720 บาท ราคากลาง 6,720 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 6,720 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย-6720.pdf
Cresta Social Messenger