จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

เลขที่โครงการ 66079048865 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,120 บาท ราคากลาง 15,120 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้นต์ ราคาเสนอ 15,120 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำป้าย-15120.pdf
Cresta Social Messenger