ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV

เลขที่โครงการ 66079185064 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,750 บาท ราคากลาง 24,750 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 24,750 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้่องวงจรปิด-24750.pdf
Cresta Social Messenger