ชื่อโครงการ

ซื้อคลอรีน จำนวน 16 ถัง

เลขที่โครงการ 66079227717 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง 21,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 21,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 11 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อคลอรีน-21000.pdf
Cresta Social Messenger