ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

เลขที่โครงการ 66079315740 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 20,210 บาท ราคากลาง 20,210 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 20,210 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 14 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-11-รายการ-20210.pdf
Cresta Social Messenger