จ้างเหมาจัดทำระบบสัญญาณผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำระบบสัญญาณผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เลขที่โครงการ 66079427423 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง 5,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้นต์ ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 19 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำระบบสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย-5000.pdf
Cresta Social Messenger