จ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า บริเวณหอถังสูง ณ โรงผลิตน้ำประปาเทศบาล

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า บริเวณหอถังสูง ณ โรงผลิตน้ำประปาเทศบาล

เลขที่โครงการ 66079431736 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,000 บาท ราคากลาง 7,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายประสิทธิ์ชัย อุดมโภชน์ ราคาเสนอ 7,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 19 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า-7000.pdf
Cresta Social Messenger