ชื่อโครงการ

ซื้อกรวดกรอง (ทรายหยาบ) จำนวน 60 ถุง

เลขที่โครงการ 66089134764 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,778 บาท ราคากลาง 5,778 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.เอเชียวอเตอร์ 101 ราคาเสนอ 5,778 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 8 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อกรวดกรอง-5778.pdf
Cresta Social Messenger