ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

เลขที่โครงการ 66089292079 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,800 บาท ราคากลาง 9,800 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 9,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำอาหาร-อาหารว่าง-9800.pdf
Cresta Social Messenger