ชื่อโครงการ

ซื้อเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม

เลขที่โครงการ 66089283851 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,300 บาท ราคากลาง 9,300 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 9,300 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม-9300.pdf
Cresta Social Messenger