ชื่อโครงการ

จ้างเหมาติดตั้งโทรทัศน์ในอาคารสนง.พร้อมอุปกรณ์

เลขที่โครงการ 66089181862 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 9 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาติดตั้งโทรทัศน์-5000.pdf
Cresta Social Messenger