ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เลขที่โครงการ 66089674884 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,850 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 8,850 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-8850.pdf
Cresta Social Messenger