ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุุกขยะ

เลขที่โครงการ 66099122288 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,566 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านโอ๋การช่าง ราคาเสนอ 8,860 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ-8860.pdf
Cresta Social Messenger