ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เลขที่โครงการ 66099077774 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,270 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 11,270 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-11270.pdf
Cresta Social Messenger