ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

เลขที่โครงการ 66099082610 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,050 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 6,050 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด-6050.pdf
Cresta Social Messenger