ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำอัตโนมัติโรงกรองน้ำ ม.13

เลขที่โครงการ 66099087463 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,849 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน เอเชีย วอเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ราคาเสนอ 8,849 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 24 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำอัตโนมัติ-8848.90.pdf
Cresta Social Messenger