ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เลขที่โครงการ 66099190011 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 18,475 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 18,475 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-18475.pdf
Cresta Social Messenger