ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน

เลขที่โครงการ 66099313148 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 20,429 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 20,429 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-20429.pdf
Cresta Social Messenger