ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

เลขที่โครงการ 66099468264 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 14,440 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 14,440 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-14440.pdf
Cresta Social Messenger