ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2566

เลขที่โครงการ 66129178648 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,955 บาท ราคากลาง 11,955 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 11,955 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์-11955.pdf
Cresta Social Messenger