จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2566

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2566

เลขที่โครงการ 66129099416 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง 21,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 19,790 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำอาหาร-19790.pdf
Cresta Social Messenger