ชื่อโครงการ

ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2566

เลขที่โครงการ 66129150264 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,135 บาท ราคากลาง 5,135 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 5,135 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อถ้วยรางวัล-5135.pdf
Cresta Social Messenger