ชื่อโครงการ

จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง

เลขที่โครงการ 66119474725 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,567 บาท ราคากลาง 2,567 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้นต์ ราคาเสนอ 15,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง-15000.pdf
Cresta Social Messenger