ชื่อโครงการ

จ้างเหมามหรสพวงดนตรี

เลขที่โครงการ 66119472783 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,000 บาท ราคากลาง 10,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้นต์ ราคาเสนอ 10,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมามหรสพวงดนตรี-10000.pdf
Cresta Social Messenger