ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ

เลขที่โครงการ 66119399211 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 169,500 บาท ราคากลาง 169,500 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน เจ เจ ซาวด์ ราคาเสนอ 169,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-169500.pdf
Cresta Social Messenger