ชื่อโครงการ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 100 รีม

เลขที่โครงการ 66119359144 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,000 บาท ราคากลาง 11,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 11,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 11000 วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อกระดาษ-A4-11000.pdf
Cresta Social Messenger