ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำป้าย พร้อมออกแบบ

เลขที่โครงการ 66119178444 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 18,000 บาท ราคากลาง 18,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอีสานศิลป์ ราคาเสนอ 18,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำป้าย-18000.pdf
Cresta Social Messenger