ชื่อโครงการ

ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 400 ถุง

เลขที่โครงการ 66119058324 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 44,000 บาท ราคากลาง 44,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสาวบุญมา พันธเนตร์ ราคาเสนอ 44,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป-44000.pdf
Cresta Social Messenger