ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในงานลอยกระทงประจำปี 2566

เลขที่โครงการ 66129289815 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,060 บาท ราคากลาง 10,060 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้นต์ ราคาเสนอ 10,060 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำป้าย-10060.pdf
Cresta Social Messenger