ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องมิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง

เลขที่โครงการ 66129099416 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 21,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องมิกเซอร์-21000.pdf
Cresta Social Messenger