ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์

เลขที่โครงการ 66129205417 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,700 บาท ราคากลาง 10,700 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา อู่ปู่เจ้าบริการ ราคาเสนอ 10,700 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์-10700.pdf
Cresta Social Messenger