ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เลขที่โครงการ 66129412535 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,814 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 11,814 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-11814.pdf
Cresta Social Messenger