ชื่อโครงการ

ซื้อคลอรีน

เลขที่โครงการ 66129316303 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน ราคาเสนอ 21,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อคลอรีน-6-ถัง-21000.pdf
Cresta Social Messenger