ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

เลขที่โครงการ 66129409460 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 20,750 บาท ราคากลาง 20,750 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 20,750 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม-20750.pdf
Cresta Social Messenger