ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เลขที่โครงการ 66129435559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,520 บาท ราคากลาง 16,520 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 16,520 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-16520.pdf
Cresta Social Messenger