ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

เลขที่โครงการ 66129443369 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,940 บาท ราคากลาง 10,940 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 10,940 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย-10940.pdf
Cresta Social Messenger