ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน

เลขที่โครงการ 66129231225 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,567 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 19,160 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-19160.pdf
Cresta Social Messenger