ชื่อโครงการ

ซื้อคลอรีน และสารส้ม

เลขที่โครงการ 67019178404 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 113,050 บาท ราคากลาง 113,050 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 113,050 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อคลอรีน-สารส้ม-113050.pdf
Cresta Social Messenger