ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เลขที่โครงการ 67019233874 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 40,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพีเอสที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 40,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อคอมพิวเตอร์-2-เครื่อง-40000.pdf
Cresta Social Messenger