ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

เลขที่โครงการ 67019287693 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 38,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 38,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อโน๊ตบุ๊ค-38000.pdf
Cresta Social Messenger