ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

เลขที่โครงการ 67019306871 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 20,500 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 20,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องพิมพ์-5-เครื่อง-20500.pdf
Cresta Social Messenger