ชื่อโครงการ

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏบัติการสำหรับโน๊ตบุ๊ค

เลขที่โครงการ 67019463296 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,800 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพีเอสที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 16,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อชุดโปรแกรมโน๊ตบุ๊ค-16800.pdf
Cresta Social Messenger