ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ

เลขที่โครงการ 67029230028 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 36,975 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 36,975 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้า-36975.pdf
Cresta Social Messenger