ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เลขที่โครงการ 67019580303 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,040 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 11,040 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-11040.pdf
Cresta Social Messenger