ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

เลขที่โครงการ 67029036578 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,250 บาท ราคากลาง 8,250 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 8,250 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสนง.-8250.pdf
Cresta Social Messenger