ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม

เลขที่โครงการ 67029074677 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 24,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

แก๊สหุงต้ม-24000.pdf
Cresta Social Messenger