ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ

เลขที่โครงการ 67029244994 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 29,350 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 29,350 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-29350.pdf
Cresta Social Messenger